fredag 14 november 2014

Vad tycker du är en viktig skolregel?

Denna vecka består bloggen av Leopardernas tankar om skolregler. 

1. Vad tycker du är en viktig skolregel på en skola?

2. Vilken regel tycker du saknas på skolan?Robert: En bra regel på skolan är att man inte ska använda mobilerna. För de som inte har mobil kan bli jätte ledsen och känna sig utanför. Jag tycker inte att det saknas någon skolregel.

Elena: En viktigt skolregeln är att behandla andra som man själv vill bli behandlad. 

Katarina: En bra skolregel är att vi ska tvätta händerna innan maten. Sanningen kan vara annan än den uppfattning man själv har, alla behöver noggrant kolla upp och få fram den rätta sanningen.

Leo Lukas: Att följa skolregler är viktigt. Den viktigaste skolregeln är att inte retas. Att vuxna tror lika mycket på barn som på vuxna.Siri: En bra skolregel är att man ska tvätta händerna innan man äter. En skolregel som borde finnas är att telefonerna inte får vara i fickan och elever får inte hänga i vita staketet.

Erik: Att alla ska få och ha lika mycket respekt. Jag tycker inte att det fattas någon regel.

Signe: Den viktigaste regeln är att inte prata samtidigt som någon annan. En regel som inte finns men borde finnas är att man inte får pyssla med annat, såsom rita medan någon pratar.Vilgot: Den viktigaste regeln är att inte springa i korridoren. En regeln som inte finns men borde finnas är att man inte får gå i lera innan man går in i matsalen.

Bernadina: Den viktigaste skolregeln är att inte mobba eller slåss på skolan. En regel som inte finns men borde finnas är att man inte får pyssla med annat, såsom rita medan någon pratar.Isaac: En viktig regel är att man inte ska slåss eller mobba. En regel som inte finns men borde finnas är att man inte får pyssla med annat, såsom rita medan någon pratar.


Charlotte: Den viktigaste regeln är att man ska ha respekt mot alla. En regel som inte finns men borde finnas är att man inte får pyssla med annat, såsom rita medan någon pratar. Undantag är att man ska få skriva och anteckna det som läraren säger eller skriva upp läxor.

Amanda: Jag tycker att man inte ska få mobba och det är den viktigaste regeln. En regel som inte finns men borde finnas är att man inte får pyssla med annat, såsom rita medan någon pratar.

Tuva: En viktig regel är att man inte ska slåss eller mobba. En regel som inte finns men borde finnas är att man inte får pyssla med annat, såsom rita medan någon pratar.

Robin: Den viktigaste regeln är att alla ska sitta still och lyssna. En regel som inte finns men borde följas är att alla vuxna ska köra försiktigt vid lämning och hämtning.

Vigor: Viktigt att alla ska få vara med, en bra regel. Jag tycker inte att det fattas någon regel.


Ida: Jag tycker att man inte ska få mobba, en viktig regel. En regel som borde finnas är att man inte får kasta grus på fotbollsspelet. 

Carl: En viktig regel är att man inte får mobbas. Jag tycker inte att det fattas någon regel.Love: En viktig regel är att man inte får slåss och mobba. Jag tycker inte att det fattas någon regel.Maja: Att inte stå eller gå till andra kompisar under lektionen, en viktig regel. Jag tycker inte att det fattas någon regel.

David: Jag tycker att en viktig regel är att alla ska vara snälla mot varandra. Jag tycker att alla ska lyssna på varandra, en regel som borde uppmuntras oftare.

Nathan: En viktig regel är att vi inte ska slåss eller mobba. Jag tycker inte att det fattas någon regel.


Elsa: Den viktigaste regeln är att lyssna. Vissa lyssnar inte så mycket på lärarna. De regler som behövs finns redan. Strängnäs barnombudsman Helena besökte oss för att lära oss mera om barnkonventionen.
Tack Helena för informationen!
Eleverna fick göra olika dramatiseringar kring barnkonventionen.


 Nätetikett med Leoparder. Vi skrev upp platser på nätet var man kan träffa på andra människor och olika förkortningar man använder sig av när man skriver.


 Nyhetsartikel presenteras alltid av veckans klassvärdar. 


Trevlig helg!

Linda och Felix

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar